Skepool

Vi stärker dina elaffärer

Analys

Utifrån era behov erbjuds ni webinarer, skräddarsydda analyser och stöd i er handels­verksamhet genom rådgivning och en komplett analystjänst.

Ni får ett professionellt besluts­underlag vid nyinvesteringar. Vi erbjuder även stöd vid långsiktiga scenarioanalyser.

Riskhantering

Tillsammans ser vi till att ni får kontroll över er riskhantering. Vi hjälper er vid framtagande av riskpolicy och rutiner runt prissäkring.

Ni får hjälp med riskberäkning, förvaltning och produkt­utveckling. Det är viktigt att ni känner er trygga med oss och våra tjänster.

Finansiell handel

SkePool är ett komplett system för finansiell handel som gör det enkelt för er att följa upp era affärer. Här finns historik, aktuellt läge och detaljerad information om framtida prissäkringar.

Ni får tillgång till marknads­priser för el, elcertifikat, prisområdes­kontrakt och valuta. SkePool nås via dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Fysisk handel

Vi tar hand om er fysiska kraftbalans mot Svenska Kraftnät och sköter all fysisk handel med NordPool Spot.

All hantering av produktions- och förbruknings­prognostisering hanteras av oss. Det här innebär en minimal arbetsinsats för er som kund och hög kvalitet på fysisk hantering av er el.

Vill ni veta mer? Kontakta oss: